เงินสดคืออำนาจ ?

ที่ผ่านมา เราอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เงินสดคืออำนาจ” ซึ่งหมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าท่านจะไม่มีทางเสียเงินหากถือเงินสดเอาไว้

แต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงต่ำมาก ท่านแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีจากการเก็บเงินสดเอาไว้ และอันที่จริงเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อแล้ว บางทีผลตอบแทนที่ได้อาจกลายเป็นติดลบ

ในขณะเดียวกัน เมื่อตลาดมีความผันผวน ย่อมหมายถึงราคาของหลักทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยง เช่น หุ้นกู้และหุ้นสามัญในตลาด ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนได้มากอย่างน่าพอใจ และน่าสนใจกว่าดอกเบี้ยจากการฝากเงินสดไว้กับธนาคารมาก

แต่ก็เป็นความจริงว่าราคาของหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก็อาจจะตกต่ำลงในระยะสั้น และถ้าบริษัทลดการจ่ายเงินปันผล ผลตอบแทนจากการถือหุ้นของบริษัทนี้ก็ไม่ได้สูงอย่างที่คาดไว้ แต่ในระยะยาวการถือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินสดไว้กับธนาคาร