แผนการลงทุนรายเดือน

การลงทุนอาจทำให้ท่านสับสนและไม่แน่ใจในยามที่สมควรลงทุนมากที่สุด แม้จะเป็นช่วงที่ตลาดผันผวนก็ตาม แผนการลงทุนรายเดือนสามารถช่วยท่านให้หลุดพ้นจากความสับสนลังเลทั้งหลาย หากท่านนำเงินจำนวนเท่ากันเข้าลงทุนเป็นประจำทุกเดือน ท่านก็สามารถสะสมทรัพย์สินให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีวินัยและไม่เครียดเท่ากับ การลงทุนแบบหาจังหวะ และการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของท่านก็อยู่ไม่ไกล

ข้อดีของแผนการลงทุนรายเดือน

1. เริ่มต้นลงทุนเพียง 5,000 บาท* (สำหรับโครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาทของก.ล.ต. สามารถลงทุนรายเดือนผ่านกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (ABV) ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
2. เงินลงทุนรายเดือนสามารถหักออกจากบัญชีธนาคารของท่านได้โดยตรงหรือจากบัญชีเงินเดือนของท่าน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับแผนการลงทุนรายเดือน เนื่องจากสามารถซื้อด้วยจำนวนเงินงวดละเท่าๆกันในทุกรอบเวลาที่ท่านกำหนดได้
4. ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มและสิ้นสุดแผนการลงทุนของท่านเมื่อไร โดยไม่มีค่าปรับใดๆ
5. ท่านเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่ส่งเข้ามาลงทุนรายเดือน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายทางการเงินของตนเอง
6. แผนการลงทุนรายเดือนทำให้เกิดวินัยในการลงทุน

*จุดนี้อาจแตกต่างกันระหว่างผู้จัดจำหน่ายและกองทุนแต่ละราย

โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม