กองทุนรวม

อเบอร์ดีน ผู้จัดการสินทรัพย์ ให้คุณ ช่วงของ กองทุนที่จัดการ อย่างมืออาชีพ ออกแบบมาเพื่อ ตอบสนองความต้องการ การลงทุนของคุณ

เราใช้ การวิจัย ของเราเอง ทำงาน วัฒนธรรม ทีมและมี กระบวนการ ที่ชัดเจนในการ ช่วยให้เราสามารถ เพิ่มมูลค่าให้กับ พอร์ตการลงทุน ของลูกค้า ทั่วโลก