ติดต่อเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +66-2352-3333
โทรสาร +66-2352-3389
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ +66-2352-3388

อีเมลล์: client.services.th@aberdeenstandard.com

** หากมีคำถามหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อ webmaster

หากท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนหรือการให้บริการของอเบอร์ดีน ท่านสามารถส่งความคิดเห็นของท่านมายังที่อยู่ด้านบน (ถึง : หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์) หรือติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์
+66-2352-3333