กองทุนรวม

กองทุนรวมคือรูปแบบการลงทุนแบบเป็นกลุ่มของนักลงทุนหลายรายโดยนักลงทุนสามารถมุ่งหวังถึงผลตอบแทนในอนาคตในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก กองทุนรวมเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์ที่หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากพร้อมทั้งยังได้รับประโยชน์จากการบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพ (ผู้จัดการกองทุน)

กองทุนรวมถูกจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บลจ. ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแล กองทุนรวมถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทตามนโยบายการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างกันตามรูปแบบของสินทรัพย์และประเทศที่กองทุนนั้นๆนำเงินไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูข้อมูลกองทุน