เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มอเบอร์ดีนคือใคร

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

ช่วงสิบปีที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยความสับสน ความซับซ้อน และปราศจากความโปร่งใส ได้เกือบทำให้ระบบธนาคารของโลกต้องตกต่ำลง ผู้คนต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ทำให้เขาเห็นและเขาเข้าใจได้ โดยผู้คนเหล่านั้นกำลังแสวงหาผู้ให้บริการที่มีความชำนาญและมีความมุ่งมั่น ที่จะสนองความต้องการของเขาได้ดีที่สุด

ดังนั้นที่อเบอร์ดีน การจัดการกองทุนจึงเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำเพียงอย่างเดียว เรามีพนักงานมากกว่า 2 พันคนใน 24 ประเทศ  หน้าที่ของกลุ่มอเบอร์ดีนคือการสร้างผลการดำเนินงานการจัดการกองทุนที่เป็น เลิศ พร้อมด้วยมาตรฐานในการบริการลูกค้า ด้วยขั้นตอนการจัดการลงทุนในเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอในการลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น

อเบอร์ดีนในประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“อเบอร์ดีน”) เป็นบริษัทในกลุ่มอเบอร์ดีน ซึ่งประกอบด้วย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ พีแอลซี ในสหราชอาณาจักร และ อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ลิมิเต็ด ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอเบอร์ดีน

บลจ. อเบอร์ดีน เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์