เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มอเบอร์ดีนคือใคร

สแตนดาร์ด ไลฟ์ อเบอร์ดีน พีแอลซี เป็นหนึ่งในบริษัทลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยการควบรวมกิจการระหว่าง สแตนดาร์ด ไลฟ์ พีแอลซี และ อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ พีแอลซี เมื่อปี 2560 ซึ่งดำเนินธุรกิจภาพใต้ชื่อ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ภายใต้การบริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่า 575.7 พันล้านปอนด์ 648.5 พันล้านยูโร หรือ 778.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ* โดยครองอันดับหนึ่งด้านการบริหารกองทุนแบบแอคทีฟในอังกฤษและเป็นหนึ่งในผู้นำภาคพื้นยุโรป นี่คือบทพิสูจน์ในฐานะผู้นำระดับโลกทั้งในด้านมูลค่าและความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการลงทุน

ในฐานะที่เป็นบริษัทจัดการบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างคุณค่าระยะยาวสำหรับลูกค้า โดยที่เป้าหมายในการลงทุนของลูกค้าคือหัวใจในการทำงานของเรา เราให้บริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างโอกาสในการลงทุน พร้อมกับคุณภาพการบริการในระดับสูง *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ดในประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (“อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด”) เป็นบริษัทในกลุ่มอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ซึ่งประกอบด้วย สแตนดาร์ด ไลฟ์ อเบอร์ดีน พีแอลซี และ อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ลิมิเต็ด ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอเบอร์ดีน

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ เป็นชื่อธุรกิจการลงทุนของ อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ และ สแตนดาร์ด ไลฟ์ อินเวสเม้นท์