รวมพลังอาสาช่วยสังคม

อเบอร์ดีนได้สนับสนุนพนักงานในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอาสาสมัคร และการระดมทุนสำหรับโครงการการกุศล โดยให้พนักงานสามารถลาหยุดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ได้ปีละ 2 ครั้ง และเงินบริจาคของพนักงานแต่ละคนจะได้รับเงินสมทบ 100 ปอนด์ (ประมาณ 5,500 บาท) จากทางบริษัท

มูลนิธิการกุศลอเบอร์ดีนมีบทบาทในหลายภูมิภาค อเบอร์ดีนได้นำเงินบริจาคมาสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นและช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมให้แก่พนักงานของเรา

วันรวมพลังอาสาช่วยสังคม

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นวันรวมพลังอาสาช่วยสังคมของอเบอร์ดีน ซึ่งมีอาสาสมัครมาร่วมสร้างกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า 200 คนใน 20 เมืองใหญ่ทั่วโลกโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้ชื่องาน ‘Give & Gain Day'

และนี่คือสิ่งที่เราทำ :

ออสเตรเลีย

จากการเป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมการกุศลเดอะไวท์ไลอ้อนเบลเอาท์ในเมืองซิดนีย์มาเป็นเวลานานถึงสามปี ในปีนี้พนักงานทั้ง 2 คนของอเบอร์ดีน ได้แก่ Michael Cole และ Aravnida Jayaram ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์พักพิงเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนแห่งเดิมตลอดทั้งคืน ซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมกองทุนเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจในหมู่เยาวชนที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมของเยาวชน โดยพนักงานของอเบอร์ดีนอีก 2 คน Lucy Garth และ Ranthir Sundravel ยังได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ส่วนพนักงานอีกกลุ่มของอเบอร์ดีน ได้แก่ Olivia Yanni, Andrew Kophamel, James Mcpherson, Grant Leslie, Ramone Moody, Jonathan Mann และ Lochlann Kerr เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาทุน "แบทเทิลฟิลด์ชาเลนจ์" เพื่อช่วยเหลือ องค์กรการกุศล ออทิสซึ่ม สเป็กตรัม ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่อเบอร์ดีน ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอีกแห่งหนึ่ง

ฮ่องกง

เพื่อเป็นการสนับสนุนที่ต่อเนื่องให้แก่ Hong Chi Association, ได้มีการจัดงานประมูลไวน์เพื่อระดมทุนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่สำนักงานอเบอร์ดีนประจำประเทศฮ่องกง โดยทีมพนักงานเป็นผู้จัดหาไวน์ แชมเปญ และวิสกี้ เพื่อนำออกประมูลในวันนั้น และเงินที่ได้จากการประมูลขายเครื่องดื่มเหล่านี้จะนำไปซื้อขนมคุ๊กกี้กระป๋อง Gourmet Cookies ของสมาคม Hong Chi ซึ่งผลิตโดยบุคคลที่มีความพิการด้านสติปัญญาที่อยู่ในการดูแลของสมาคม และการผลิตขนมอยู่ในการควบคุมดูแลโดยเชฟขนมอบผู้มีประสบการณ์สูง อเบอร์ดีนได้ให้การสนับสนุนแก่สมาคม Hong Chi มาตั้งแต่ปี 2555

ญี่ปุ่น

สำนักงานอเบอร์ดีนประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและขนมเพื่อระดมทุนให้แก่การกุศล โดยเงินที่ได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้แก่โครงการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

มาเลเซีย

พนักงานอเบอร์ดีนจำนวน 12 คนจากสำนักงานอเบอร์ดีนประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้แสดงทักษะความสามารถในการปรุงอาหาร โดยได้จัดเตรียมอาหารเลิศรสสำหรับเลี้ยงสตรีและเยาวชนแห่งศูนย์พักพิงเพื่อฝึกอบรมและพัฒนา Rumah Solehah โดย Rumah Solehah เป็นบ้านพักสำหรับสตรี และเยาวชน รวมถึงเด็กกำพร้า ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อยกระดับบุคคลเหล่านี้ ศูนย์พักพิงแห่งนี้จัดตั้งโดย Islamic Medical Association of Malaysia (PPIM)

เมื่อเดินทางมาถึง Rumah Solehah พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยรอยยิ้มและสัมผัสได้ถึงการเฝ้ารอคอยของทุกคน พนักงานอเบอร์ดีนได้จัดเตรียมอาหารกลางวันเพื่อจัดเลี้ยงผู้พักอาศัยพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังจากนั้นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนและพนักงานจากอเบอร์ดีนซึ่งสร้างความปิติยินดีแก่ทุกคนที่ได้ร่วมงาน

สิงคโปร์

กลุ่มพนักงานของอเบอร์ดีนจำนวน 18 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากันตั้งแต่เช้ามืดเมื่อเวลา 5.30 น. ของวันเดียวกัน (15 พฤษภาคม) ที่ Willing Hearts’ Soup Kitchen ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งทำการจัดหาอาหารให้แก่กลุ่มประชากรที่ยากไร้รวมถึงคนชราในสิงคโปร์ ทีมงานได้ช่วยจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ยากไร้และคนชรารวมจำนวน 4,870 กล่องภายในเวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นปีที่สองของอเบอร์ดีนที่ได้อาสาสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดเตรียมอาหารที่ Willing Hearts Soup Kitchen

ไต้หวัน

กลุ่มพนักงานอเบอร์ดีนจากไต้หวันทั้งในกรุงไทเปและเมืองเกาซิ่ง ต่างได้อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักของสมาคม Harmony Home Association Taipei (HHAT) และที่ Pingtung เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยกิจกรรมที่บ้านพักของ HHAT มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และเชื้อไวรัส HIV รวมถึงการเตรียมความพร้อมบ้านพักให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์ โดยการช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านพัก และร่วมรับประทานอาหารกลางวันบุ๊ฟเฟ่ต์ด้วยกันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มพนักงานอเบอร์ดีน พนักงานอเบอร์ดีนยังได้สร้างกิจกรรมความบันเทิงให้แก่ผู้ป่วยในบ้านพักแห่งนี้ และร่วมระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานของ HHAT ต่อไปอีกด้วย

ไทย

พนักงานอเบอร์ดีนได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐขนาดเล็กที่มีห้องพักผู้ป่วยเพียง 60 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยากไร้ใน เขตชนบท โรงพยาบาลแห่งนี้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอใน การดูแลผู้ป่วยอันเนื่องมาจากงบประมาณภาครัฐที่จำกัด อเบอร์ดีนประเทศไทยได้ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลองครักษ์ในปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย หลังคลอดและสร้างที่พักให้กับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนองครักษ์ นอกจากนี้พนักงาน อเบอร์ดีนยังได้ร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้และอาหารแห้งแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในชุมชนอีกด้วย