สมัครงาน

หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจจัดการกองทุน

นี่คือโอกาสในการเริ่มต้นสู่เส้นทางสายการลงทุนของคุณ เรากำลังมองหาผู้ที่มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานคุณภาพของอเบอร์ดีน

ที่อเบอร์ดีนคุณจะได้รับโอกาสและความก้าวหน้าสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล

ส่งประวัติของคุณมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของอเบอร์ดีน
threcruit@aberdeen-asset.com

ตำแหน่งงานว่าง

ยังไม่มีตำแหน่งงานว่างในขณะนี้