Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» หน้าแรก
» English

กฎ 10 ประการเพื่อการลงทุน

 

การดูแลผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

 • คณะกรรมการอิสระคือปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในเอเชียและตลาดเกิดใหม่เท่านั้น
 • นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทที่จะไปลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
 

 

บริษัทคือเรื่องของบุคลากร ไม่ใช่ทรัพย์สิน

 • คณะผู้บริหารมีความสามารถ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และโปร่งใส น่าเชื่อถือหรือไม่?
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมอำนาจมากเกินไปหรือไม่
 • บริษัทมีการส่งเสริมคุณค่าที่ดีให้กับพนักงาน และมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีหรือไม่
อ่านเพิ่มเติม
 

 

ความสำคัญของงบการเงินที่แข็งแกร่ง

 • งบดุลของบริษัทสามาถสะท้อนสถานะการเงินของบริษัทได้หรือไม่?
 • รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทมีความซับซ้อนมากเกินไปหรือไม่?
 • บริษัทมีการจ่ายเงินสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
อ่านเพิ่มเติม
 

 

เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังลงทุน

 • นักลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • นักลงทุนไม่ควรลงทุนตามกระแส แต่ควรลงทุนในบริษัทที่เราเข้าใจธุรกิจนั้นอย่างถ่องแท้
 • บริษัทธรรมดา ๆ ที่เป็นตลาดผูกขาดโดยธรรมชาติมักจะเป็นที่ต้องการของตลาด
อ่านเพิ่มเติม
 

 

ระวังบริษัทที่ทะเยอทะยานเกินไป

 • ธุรกิจท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าต้องทำธุรกิจข้ามชาติ
 • บริษัทที่มีความทะเยอทะยานในการขยายธุรกิจมากเกินไปมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการ
 • บริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจหลักของตนเองเป็นหลัก คือ บริษัทที่ควรค่าแก่การลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
 

 

คิดการณ์ไกล เพื่อผลตอบแทนในระยะยาว

 • นักลงทุนควรเน้นการลงทุนระยะยาว และหลีกเลี่ยงการลงทุนเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น
 • ความผันผวนของตลาดระยะสั้นมักจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นัก
 • การประเมินคุณค่าของบริษัทในระยะยาวคือสิ่งที่สำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
 

 

ดัชนีอ้างอิงมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

 • ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของการลงทุน คือ การลงทุนตามคนอื่น
 • ดัชนีอ้างอิงไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาด และโอกาสของการลงทุนได้ทั้งหมด
 • นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง และค้นหาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
อ่านเพิ่มเติม
 

 

มองหาประโยชน์จากพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลในตลาดหลักทรัพย์

 • มองหาประโยชน์จากพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลในตลาดหลักทรัพย์
 • การลงทุนตามกระแสโดยไม่ได้ใช้เหตุผลของตัวเองในการไตร่ตรองเป็นพฤติกรรมที่อันตรายของนักลงทุน
 • นักลงทุนควรมีสติ และใช้เหตุผลในการลงทุนตลอดเวลา
อ่านเพิ่มเติม
 

 

วิเคราะห์การลงทุนด้วยตนเอง

 • รู้จักศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง
 • ไม่เชื่อผู้อื่นแทนการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของตัวเราเอง
 • นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่แตกต่าง ภายใต้กรอบแนวคิดการลงทุนของนักลงทุนคนนั้น ๆ
อ่านเพิ่มเติม
 

 

มั่นใจว่าข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันมีความยั่งยืน

 • การมีต้นทุนที่สูงกว่า คือ หนึ่งในข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่จะทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน
 • แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมีความยืดหยุ่นสูงกว่าคู่แข่งขัน
 • มั่นใจว่าเป้าหมายการลงทุนของคุณครอบคลุมขอบเขตจำกัดของการแข่งขันในตลาดหรือในอุตสาหกรรมนั้น ๆ
อ่านเพิ่มเติม