Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
 

ลิงค์

 

ข่าวล่าสุด

10 พฤศจิกายน 2559
ตามที่กระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใหม่เป็น 7 ปีปฏิทิน ส่งผลให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (อเบอร์ดีน) พร้อมเปิดตัวกองทุนรวมหุ้นระยะยาวใหม่แก่นักลงทุนโดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและพันธบัตร

อ่านข่าว

 

24 มิถุนายน 2559
กรุงเทพฯ, 24 มิถุนายน 2559 – “อีกหนึ่งประวัติศาสตร์การทาประชามติครั้งหนึ่งของอังกฤษ ที่ประชาชนลงคะแนนเสียงโหวต ต้องการออกจากสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งแย้งกับผลสารวจต่าง ๆ ของหลายสานักก่อนหน้านี้ที่มีความเห็นว่าอังกฤษจะเลือกคงอยู่ใน สหภาพยุโรปต่อไป ส่งผลให้เกิดความผันผวนของตลาดการลงทุนทั่วโลก ค่าเงินปอนด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 10 ต่าสุดในรอบ 30 ปี

อ่านข่าว

 

11 มีนาคม 2559
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการที่จะหาสินทรัพย์ดีๆ ที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุนไม่ใช่เรื่องง่าย เห็นได้ชัดจากตราสารหนี้ของรัฐบาลทั่วโลกมูลค่าประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ให้ผลตอบแทนติดลบ (Negative Yield) ด้วยนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากได้ยากขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายการจ่ายเงินปันผลก็ถูกพิจารณาอีกครั้งหลังจากที่หลายๆ บริษัทในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรมเริ่มลดการจ่ายเงินปันผล ซึ่งนโยบายนี้ดูจะเป็นปัญหาต่อเนื่องอีกหลายปี “แล้วนักลงทุนจะจัดการกับปัญหาเรื่องสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้น้อยลงนี้อย่างไร?” วันนี้อเบอร์ดีนมีแนวคิดการปรับสัดส่วนการลงทุนที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน

อ่านข่าว

 

17 ธันวาคม 2558
สัปดาห์ที่ผ่านมา เจแนท เยลเลนได้ประกาศนโยบายตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากมุมมองของตลาดโดยรวมไม่ได้มีการเห็นพ้องต้องกันต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางครั้งนี้มาเป็นเวลานาน ตามความคิดเห็นของลูซี่ โอแคร์โรล ประธานกลุ่มนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ และริชาร์ด ดันบาร์ นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส บลจ. อเบอร์ดีน ณ กรุงเอดีนเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์

อ่านข่าว

 
 
 
 

โฆษณา/รายการส่งเสริมการขาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการให้ความรู้ต่อผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนรวมของอเบอร์ดีนได้ในเว็บไซต์ของเรา

 

โครงการส่งเสริมการขายอเบอร์ดีน LTF-RMF ปี 2560

สำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ

ตลอดทั้งปี 2560 (4 มกราคม 2560 – 29 ธันวาคม 2560) ท่านจะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) เป็นไปตามเงื่อนไข

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรโมชั่น

 
 
 

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM) ระหว่าง 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560 สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน* *ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

 
 
 

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO) ระหว่าง 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

โปรโมชั่น

 
 
 

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อิมคัม ครีเอชั่น (ABINC)

ผู้ลงทุนทุกรายที่ลงทุนใน กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น (ABINC) ระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จะขยายเวลาอัตราการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนอัตราพิเศษที่ 0.3%ต่อปี (อัตราปกติของค่าธรรมเนียมการจัดการที่กำหนด ≤ 0.75% ต่อปี)

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

 
 
 

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล (ABMP) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคลทุกรายที่จดทะเบียนเข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล (ABMP) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งก่อนและช่วงระยะเวลาของโครงการ (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. กองทุนเปิด อบเอร์ดีน แคช ครีเอชั่น และกองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น