Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
Aberdeen Rebrand
 
MIP TIMES

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Morningstar Awards 2014
 
SET Awards 2011
 

ระดับความเสี่ยง และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) ของผู้ลงทุน เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน ทำแบบสอบถามออนไลน์
 
แบบสอบถาม
 
ระดับความเสี่ยง และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

อเบอร์ดีนเน้นการจัดการกองทุนเพียงอย่างเดียว เราเป็นกลุ่มธุรกิจจัดการลงทุนระดับโลก ที่บริหารจัดการกองทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยผ่านสำนักงานของเราที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  อเบอร์ดีนไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ด้วยการบริการที่ครบวงจรของ บลจ. อเบอร์ดีน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในเครือบริษัทของกลุ่มอเบอร์ดีน  เราให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยบริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนLTF/RMF

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (LTF/RMF) สำหรับปีภาษี 2559

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

 
 

พบกับบูธ บลจ.อเบอร์ดีน ได้ที่ SET in the City 2017
23-26 มีนาคม 2560 ที่รอยัลพารากอนฮอลล์
ชั้น 5 สยามพารากอน

บลจ.อเบอร์ดีน พร้อมให้บริการนักลงทุนในงาน SET in the City 2017

 • บริการเปิดบัญชีและซื้อกองทุนรวม โปรดเตรียมบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคาร (แนะนำ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์) สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชี
 • บริการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF และ RMF ด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อครั้ง ต่อกองทุน (เป็นไปตามเงื่อนไข)

พิเศษ สำหรับนักลงทุนที่สมัครบริการหักบัญชีรายเดือนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายในงาน รับฟรี Aberdeen Premium Glass 1 ใบ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนในการลงทุนกับอเบอร์ดีน
 
 
 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีน

ด้วยผลงานการบริหารจัดการกองทุนที่เป็นที่ยอมรับต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 12 ปี ในประเทศไทย และชื่อเสียงด้านการจัดการลงทุนระดับโลกของ อเบอร์ดีน จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับเรา จะเป็นการมอบโอกาสในการสร้างความมั่นคง และเป็นรางวัลให้กับทุกคนในองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 
 

ประกาศ

 • ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
  เพิ่มเติม
 • ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
  เพิ่มเติม
 • ประกาศการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
  เพิ่มเติม
 • ประกาศ วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2560
  เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติม
 
 

อย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว

กระจายการลงทุนของคุณวันนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ อเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์*

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์