Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
Aberdeen Rebrand
Morningstar Awards 2014
 
SET Awards 2011
 

บทสัมภาษณ์ของ
อเบอร์ดีน

Aberdeen Interviews

วีดีโอของภายนอกที่ึคัดเลือกมาจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการ
กองทุนของเรา

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 

Risk Profile

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน ทำแบบสอบถามออนไลน์
 
แบบสอบถาม
 
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

อเบอร์ดีนเน้นการจัดการกองทุนเพียงอย่างเดียว เราเป็นกลุ่มธุรกิจจัดการลงทุนระดับโลก ที่บริหารจัดการกองทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยผ่านสำนักงานของเราที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  อเบอร์ดีนไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ด้วยการบริการที่ครบวงจรของ บลจ. อเบอร์ดีน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในเครือบริษัทของกลุ่มอเบอร์ดีน  เราให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยบริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (LTF/RMF) สำหรับปีภาษี 2556

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
 
 
Morningstar Awards 2014

อเบอร์ดีนประสบความสำเร็จอีกครั้ง กับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล แค็พ ที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2 ปีซ้อน ในปี 2556 และ 2557

 
 
 

มองเห็นโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นไทยกับกองทุนรวมอเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ

 

โปรโมชั่นพิเศษ 17 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2557
รับฟรีหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น มูลค่า 200 บาท เมื่อลงทุนทุก ๆ 100,000 บาท ในกองทุนที่ร่วมรายการ เป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่น

 
 
 
PVD
 

โปรโมชั่นพิเศษ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และค่าสอบบัญชี สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตลอดปี 2557

พิเศษสำหรับคุณ!
เพียงแนะนำบริษัทที่สนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของอเบอร์ดีน รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 5,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไข)

ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่น

 
 
 

ประกาศ

 • ประกาศการแจ้งวันจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล
  เพิ่มเติม
 • ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิด
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม ขอประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นการแก้ไขโครงการแบบ fast track ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 และมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
  เพิ่มเติม
 • ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
  เพิ่มเติม
 • ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิด
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม ขอประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นการแก้ไขโครงการแบบ fast track ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557  และมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
  เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติม
 
 

อย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว

กระจายการลงทุนของคุณวันนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ อเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์